Zoals eerder beschreven is de school sterk groeiende. Waar we in september 2014 36 kinderen in het voortgezette onderwijs verwachtten zitten er nu bijna 100. Dit heeft gevolgen voor het aantal leerkrachten. Voor het middelbaar onderwijs heb je per klas meerdere leerkrachten nodig. Als gevolg hiervan bleek dat de kamer van de directeur, die ook als lerarenkamer werd gebruikt te klein was. Daarom hebben we besloten een nieuwe lerarenkamer bij te bouwen. Deze hebben we zo groot uit laten voeren dat we er ook lessen in kunnen geven als dat nodig mocht blijken. Nu is de ruimte bijna klaar. Als het nieuwe schooljaar aanvangt hopen we het geheel gebruiksklaar te hebben.