Begin februari 2012 is een aantal vrijwilligers naar Gambia afgereisd om de schoolborden, die eind 2011 per container naar Gambia zijn vervoerd, te installeren. Zoals eerder gemeld waren de bestaande canvas en zwart beschilderde hardboardplaten in een bedroevende staat. Van de 50 verzonden schoolborden zijn er uiteindelijk 42 geplaatst. De resterende 8 borden werden geschonken aan een middelbare school, gelegen tegenover het College, waar veel mee wordt samengewerkt.

Tijdens de symbolische overhandiging van de schoolborden werden wij door mevrouw Isatou Ndow bedankt voor wat vanuit Nederland voor het college gedaan werd. Deze dank gaat uiteraard naar al die scholen en bedrijven die ons in 2011 geholpen hebben aan de schoolborden. Naast de schoolborden werden enkele pc’s overhandigd waarmee het totaal aantal nu op circa 30 pc’s uit komt. Gezien de grootte van het instituut zijn dit nog veel te weinig computers.

Volgens Metsje Krol, die vanuit Hogeschool Windesheim te Zwolle voor 3 jaar het college ondersteunt en adviseert op onderwijskundig gebied, is het maken van de examens op papier een (te hoge) kostenpost. Er wordt, met hulp van Nederlandse studenten, gewerkt aan het maken van computerprogramma’s om examens mee te kunnen maken. Daarnaast is er vanuit Nederland ondersteuning om een netwerk op te zetten voor de computers die er nu zijn.

Omdat er een tekort is aan bijna alles wil de stichting zich het komende jaar gaan concentreren op schoolmeubilair en computers om hiermee de faciliteiten voor de studenten te verbeteren. De stichting zal Isatou Ndow en het ministerie van onderwijs in Gambia helpen met het in Nederland zoeken naar een flink aantal computers.

Klik hier voor foto's

Naschrift:

2013

Dit is ondertussen gelukt. Door diverse schenkingen heeft de College nu de beschikking over twee computerlokalen met daarin een dertigtal PC's per lokaal.