Tijdens de vakantie zijn de schoolgebouwen van de onderbouw geheel geschilderd. Dit moet om de paar jaar. Het ziet er weer netjes uit.

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. We hebben een nieuw schoolhoofd de heer Balanding Dibba, voor de onderbouw. De heer Omar Touray is vanwege gezondheidsproblemen een half jaar eerder met pensioen gegaan. Hij heeft de school 6 jaar geleid en heeft veel betekent voor de school en het contact met de plaatselijke bevolking. Wij danken hem voor zijn enorme inzet.

De lokalen van het voortgezet en het hoger onderwijs zijn bijna gereed om te gebruiken. Omdat we ook computerles willen verzorgen is in dat betreffende lokaal naast glas in de ramen ook een plafond aangebracht. Hierdoor hopen we dat het minder stoffig wordt. Voor ons in Nederland is het normaal dat er glas in de kozijnen zit. In Gambia is dat allerminst 'gewoon'. In de normale klassen zit geen glas in de ramen. Het is er dan minder warm en het waait wat door. Nadeel is dat tijdens een stofstorm alle klassen onder een dikke laag zand liggen. De bankjes voor de highschool worden momenteel gemaakt. Ze worden hoger dan de eerdere die we al hadden omdat de kinderen ook groter zijn.

Voor de highschool moet er ook een lokaal ingericht worden om scheikunde lessen te kunnen geven. Momenteel wordt uitgezocht wat daarvoor nodig is.

In totaal begon de school dit jaar met 1189 leerlingen.