Januari 2015

Er is weer een delegatie van het bestuur in Gambia geweest. Ze hebben genoten van het warme weer en de gastvrijheid van de Gambianen. Ook is men aan het werk geweest op- en voor school. Afgelopen vakantie is de school geschilderd. We hoorden achteraf dat de schilder, om de nok te kunnen bereiken op het dak had gelegen. Het dak bestaat uit dunne metalen golfplaten. Ze zijn dunner dan de exemplaren die we in Nederland kennen. Het gevaar dat men door het dak valt is niet denkbeeldig. We hebben daarom een ladder bestaande uit twee delen gekocht zodat men zowel aan de buitenzijde de nok kan bereiken als ook in de school de binnenkant van de lokalen op hoogte kan reinigen.

Voor de schoolauto is een reserveband gekocht. Tot nu toe is het goed gegaan, maar we vonden het beter een reserveband te kopen dan afwachten met het risico dat op een ochtend de leerkrachten niet naar school zouden kunnen. Er waren nog geen deurstoppers voor de klaslokaaldeuren. Tijdens het bezoek hebben twee van ons deurstoppers gemonteerd. Het is veiliger voor de kinderen en beter voor het onderhoud van de school.

In een vorig bericht schreef ik dat er sinds kort een gymleraar aan het werk is gegaan. Hij heeft nu gesproken met de bestuursdelegatie en heeft aangegeven dat hij graag wil blijven. Wij zijn er blij mee en vinden het een goed idee dat er nu ook met de kinderen onder begeleiding gesport wordt.

Naast de gymleraar is er ook een godsdienstlerares aan het werk gegaan. Vanuit de overheid is het nl. een verplichting dat er godsdienstles wordt gegeven zowel voor christenen als moslims.

De keuken wordt nu volop en tot volle tevredenheid van de dames gebruikt. Men is erg blij met de mogelijkheden die de keuken biedt.

Het was erg druk op school. Ik schreef ook al dat er om de school optimaal te gebruiken er in twee 'ploegen' wordt gewerkt. Dit gebeurt nu zowel voor de lagere als de middelbare leerlingen. Het aanbod van leerlingen in de nursery (kleuter)klassen is dusdanig dat die niet meer in één groep kunnen. We hebben hiervoor dubbele klassen gevormd. In de pas gehouden bestuursvergadering hebben we besloten dat we toch redelijk strak aan onze eis van maximaal 36 kinderen willen volhouden. De norm in Gambia is 40 maar we hebben klassen op andere scholen gezien waarin 60 kinderen zaten. Dat willen we op de Maladahschool voorkomen. Ook als dat betekent dat er kinderen zijn die dan een periode geen les kunnen krijgen. Vanaf 45 aanmeldingen kan de groep gesplitst worden zodat de kinderen die eerder buiten de boot vielen dan aan kunnen sluiten. We menen dat kinderen hoogwaardige lessen moeten krijgen en bij meer dan 40 kinderen in de klas hebben wij daar twijfels bij.

Door de behoorlijke aanwas van het aantal leerlingen zijn er nieuwe ook door de overheid aangenomen leraren, zowel voor het lagere- als het middelbare onderwijs aanwezig. Het lokaal van de directeur dat tot nu toe ook gebruikt wordt als lerarenkamer is te klein geworden. We zullen daarom een ruimte moeten maken waarin de leraren hun pauze kunnen houden. Een idee is om de huidige bibliotheek daarvoor te gebruiken en de spulletjes en boeken dan op te slaan in een zeecontainer.

Voor de iets langere termijn wordt gedacht aan nieuwbouw. Er zullen klassen moeten worden bijgebouwd. Door de groei van de school en het plan van het ministerie om er ook hoger onderwijs te gaan geven wordt de school te klein. In mei proberen we een oriënterend gesprek te houden op het ministerie om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Er zijn ook weer foto's gemaakt om het verhaal te illustreren: klik hier voor de diapresentatie

Oh ja, vergeten te vermelden....

De school heeft een iets andere naam gekregen. Waren we eerst de Maladah nursery en primaryschool zijn we nu de Maladah circleschool. Er wordt nu les gegeven van de allerkleinsten tot de middelbare school en daar hoort in Gambia een andere naam bij.