Vrienden van Maladah,                                                                                      Maarn, september 2020.

U ontvangt deze keer de nieuwsbrief van Maladah wel erg laat, dit komt echter door de corona malaise. Ook in Gambia heeft men dezelfde corona problemen als in Nederland. De school is sinds april gesloten en leerlingen en leraren zitten thuis. Helaas is er niet zoals hier, de mogelijkheid digitaal les te geven en blijven de leerlingen al een half jaar van onderwijs verstoken. Men heeft nog geen idee hoelang deze situatie zal duren. Dit heeft echter grote gevolgen voor de leerlingen want zo`n lange periode kan men onmogelijk inhalen. Het zou kunnen betekenen dat het afgelopen leerjaar een verloren jaar is geweest en in z`n geheel moet worden overgedaan. Momenteel is er druk overleg op het ministerie van onderwijs waaraan ook onze super visor dhr. Musa O`Mendy deelneemt. We hopen dat men zo gauw mogelijk een oplossing vind en de scholen weer kunnen opstarten.

Het voortgezet onderwijs en de Highschool zijn hierdoor ook zwaar gedupeerd en dan met name de examen klassen, echter heeft men voor groep 9 en 12 ( de examen klassen) een uitzondering gemaakt en de mogelijkheid geboden het landelijk examen onder strenge maatregelen toch door te laten gaan. Men heeft in Juli en begin augustus  deze groepen extra bijles gegeven om ze klaar te stomen voor de examens. De examens zijn in de maand augustus afgenomen en we verwachten eind september of begin oktober de uitslagen.

We zijn heel benieuwd naar de resultaten. Het is voor het eerst dit jaar dat leerlingen van groep 12 van onze school eind examen doen. Het is uiteraard een goede testcase voor onze school omdat het de eerste groep leerlingen is die vanaf de kleuterschool op de Maladah school onderwijs hebben genoten. Ook voor de leerkrachten is het nu ontzettend spannend, zij kijken reikhalzend uit naar de resultaten omdat het ook voor hen de eerste afgeleverde groep eind examen kandidaten is. We hopen u in de volgende nieuwsbrief volledig te kunnen informeren en hopelijk een goede score te kunnen laten zien. Het vervult ons met trots dat de eerste groep leerlingen de opleiding heeft volbracht en zijn klaar gestoomd voor het arbeidsproces of een verdere opleiding. Dit is het  uiteindelijk waar we het met u en onze hulp voor doen.

In het nieuwe schooljaar verwachten we weer een groot aantal nieuwe leerlingen. Daardoor denken we in de toekomst toch nog enkele lokalen te moeten realiseren. Dit kan door een kantoor, opslagruimte en een lerarenkamer te bouwen zodat we de hiervoor bestaande ruimten als lokaal kunnen inrichten. Ook het aantal toiletten zal uitgebreid moeten worden, de mogelijkheden zijn er aangezien we voldoende ruimte hebben op de campus.  Maar voorlopig zijn onze eerste zorgen een goede herstart na de corona perikelen.

Met vriendelijke groet,

Henk Alberts, voorzitter.